Członkostwo

Co zyskuję, będąc w Tertium?

Deklaracja członkowska

Składka za rok 2014


PROSIMY O UREGULOWANIE

ZALEGŁYCH SKŁADEK.

Osoby bez wpłat

za lata 2012-2014

zostaną skreślone z listy!

więcej >>>


Profil działalności

Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej (Statut Towarzystwa, §6)

Przekaż 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego