Aktualności
Współpraca z...
22
listopad
2010

Współpraca z redakcją Prac Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

Periodyk pt. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu jest
skierowany przede wszystkim do szerokiego gremium polskich badaczy wszelkich
związków jakie mogą zachodzić między językiem, kulturą a literaturą. Periodyk ten ma
zaszczyt gościć na swoich łamach prace profesorów o uznanym autorytecie w dziedzinie
wiedzy przez siebie reprezentowanej, jak i debiutanckie prace, których autorzy są
początkującymi badaczami. Obecnie polecamy drugi numer tego periodyku.

 

W nadchodzących latach planowana jest publikacja kolejnych tomów rozpraw przedstawionych do druku Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Prace (w tym recenzje i komunikaty) przyjmowane są przez cały rok. Szczegółowe pytania oraz prace do druku prosimy kierować (drogą elektroniczną) do:

 

Prof. dra hab. Stanisława Prędoty (alfa@predota.com)
lub
dra hab. Piotra P. Chruszczewskiego (piotrchruszczewski@poczta.onet.pl)