R E K L A M A

Czasopisma

Czasopisma językoznawcze

Tutaj podajemy informacje dotyczące czasopism związanych z tematyką językoznawczą, w szczególności zajmujących się zagadnieniami  komunikacji językowej, przekładu, komunikacji międzykulturowej czy dydaktyki.

 

Czasopisma wydawane przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium". Współpraca: Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. Sponsor: Centre of Excellence of Estonian Studies, Tartu, Estonia

 

Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

 

The European Journal of Humour Research

Krajowe czasopisma językoznawcze

 

Język Polski - archiwalne numery dostępne w sieci

Kwartalnik Językoznawczy
Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego - archiwalne numery dostępne w sieci

Studia Linguistica Universitatis Iagelllonicae Cracoviensis - streszczenia dostepne w sieci

Academic Journal of Modern Philology

Styles of Communication

Beyond Philology

Central European Journal of Communication

Przekładaniec

Lingua Posnaniensis

Poradnik Językowy

Poznan Studies in Contemporary Linguistics  (PSiCL) Wydania archiwalne (również open access

LingVaria - Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Styles of Communication

Stylistyka

Neophilologica

Studia Rossica Gedaniensia

Germanica Wratislaviensia

Linguistische Treffen in Wrocław

Rocznik Przekładoznawczy  (do ściągnięcia poszczególne artykuły z numerem DOI) strona domowa czasopisma

Tekst i dyskurs/Text und Diskurs

Platformy

Central and Eastern Online LIbrary

Czasopisma naukowe UMK w Toruniu dostępne z platformy:

Akademicka Platforma Czasopism

Directory of Open Access Journals

 

Czasopisma zagraniczne

SKASE: Journal of Theoretical Linguistics

SKASE: Journal of Translation and Interpretation

Discourse & Society