Konferencje
Język trzeciego...
3 Marca - Piątek

3 Marca - Piątek

PROGRAM KONFERENCJI


Wykład plenarny

(Aula Collegium Medicum)

 

9:00 - 9:30 dr hab. Elżbieta Laskowska (Bydgoszcz): Przejawy poprawności politycznej w wypowiedziach publicznych.
9:45 - 13:15  SEKCJA 1 (Aula Collegium Medicum)

dr Agata Czamara (Warszawa): Bankowy Eurolanguage.


prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska i Michał Tabakowski (Kraków): Język prezentacji presales (globalizacja a odmienność kulturowa).


mgr Agnieszka Ryzza-Woźniak (Zielona Góra): Wpływ Unii Europejskiej na polszczyznę końca XX wieku.


PRZERWA 11:15 - 11:45


dr Jadwiga Stawnicka (Katowice): Innowacje frazemowe w języku prasowym.


dr hab. Maria Borejsza (Poznań): O włoskich elementach leksykalnych w polszczyźnie.


prof. dr hab. Janina Labocha (Kraków): Wpływy języka niemieckiego w mowie Polaków na Śląsku Cieszyńskim.

 9:45 - 13:15  SEKCJA 2 (Siedziba NOT-u, ul. Straszewskiego 28, sala 1 piętro)

mgr Janina Ozga i mgr Krzysztof Ozga (Kraków): Język podręczników szkolnych.


mgr Jolanta Wilk-Janik (Częstochowa): Kształcenie studentów filologii angielskiej (specjalność język biznesu).


mgr Urszula Paprocka-Piotrowska (Lublin): Kształcenie filologów do pracy w przedsiębiorstwie.


PRZERWA 11:15 - 11:45


dr hab. Grażyna Habrajska (Łódź): Wykładniki kondensacji w przekazie komputerowym.


mgr Piotr Chruszczewski (Wrocław): Dyskurs religijny Jana Pawła II.9:45 - 13:15  SEKCJA 3 (Siedziba NOT-u, ul. Straszewskiego 28, sala 2 piętro)

dr Elżbieta Wierzbicka (Warszawa): W jaki sposób Polacy mówią o swoim mówieniu?


mgr Marta Dąbrowska (Kraków): Język e-maila jako hybryda mowy i pisma.


mgr Alicja Gałczyńska (Kielce): Przeproszenia w dialogu polityków.


PRZERWA 11:15 - 11:45


mgr Katarzyna Buczak-Sawczyńska (Kraków): Definicja jako narzędzie walki politycznej.


mgr Anna Pięcińska (Lublin): Język medycyny w służbie satyry politycznej.


prof. dr hab. Wojciech Pędich (Białystok): Znaczenie gwarowych określeń w kontaktach lekarz-pacjent.


PRZERWA NA OBIAD


14:45 - 15:15

Wykład plenarny - Aula Collegium Medicum


prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (Kraków): O wulgaryzmach we współczesnej polszczyźnie.

5:30 - 19:00

SEKCJA 1 (Aula Collegium Medicum)

dr hab. Bożena Rejakowa (Lublin): Metaforyka tekstów o modzie.


mgr Jerzy Swiątek (Kraków): Metafora w reklamie.


mgr Władysław Chłopicki (Kraków): Język angielski w polskiej reklamie.


PRZERWA 17:00 - 17:30


mgr Lech Zieliński (Bydgoszcz): O militaryzacji współczesnego języka polskiego.


dr hab Maria Wojtak (Lublin): O przemianach w języku mediów (prasa branżowa).


dr Grzegorz Szpila (Kraków): Skamielina czy żywy organizm: przysłowie w prasie polskiej.

15:30 - 19:00
SEKCJA 2 (Siedziba NOT-u, sala 1 piętro)

dr Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (Białystok): Sylwetka absolwenta studiów filologicznych i kolegiów.


dr Danuta Olszewska (Gdańsk): Efektywność nauczania języka specjalistycznego na lektoratach.


mgr Romana Paszkowska (Kraków): Kulturowe aspekty nauczania języka polskiego jako obcego


PRZERWA 17:00 - 17:30


prof. dr hab. Izabela Prokop (Poznań): Kształcenie tłumaczy w systemie modułowo-punktowym.


dr Leszek Mikrut (Lublin): Nauczanie tłumaczenia na specjalizacji

przekładowej.


mgr Bartosz Waliczek (Kraków): Nauczanie tłumaczenia ustnego na studiach podyplomowych w kontekście integracji z Unią Europejską.

15:30 - 19:00 SEKCJA 3 (Siedziba NOT-u, sala 2 piętro)

dr Aniela Korzeniowska (Warszawa): Współczesna literatura szkocka w przekładzie.


mgr Barbara Poważa-Kurko (Kraków): Tłumaczenie pojęć specyficznych dla kultury.


mgr Elżbieta Wójcik-Leese (Kraków): Jak zaistnieć? Współczesna poezja polska w przekładzie na angielski, antologie i wybory.


PRZERWA 17:00 - 17:30


mgr Maria Mocarz (Lublin): O pragmatycznym aspekcie przekładu.


dr Magdalena Szeflińska-Karkowska (Łódź): Dlaczego w przekładzie wzrasta tekst docelowy?


mgr Krzysztof Kwaśniewicz (Kraków): Leksykografia a komputery: słownik jako baza danych.