Konferencje
Język trzeciego...
4 Marca - Sobota

4 Marca - Sobota

9:30 - 13:30

SEKCJA 1 (Aula Collegium Medicum)

 

mgr Joanna Frejman (Zielona Góra): Język młodzieży XXI wieku.


dr hab. Anna Niżegorodcew (Kraków): Język studentów filologii angielskiej.


dr Zofia Sawaniewska-Mochowa, mgr Włodzimierz Moch Jakim językiem mówi polski hip-hop?

 

mgr Edyta Manasterska (Lublin): Obraz świata w języku dziecka.


PRZERWA 11:30-12:00


DYSKUSJA PANELOWA:

dr Zofia Berdychowska, dr Teresa Bałuk-Ulewicz, dr Jerzy Brzozowski, dr hab. Halina Waszkielewicz, dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek (Kraków): Nazewnictwo instytucji samorządu terytorialnego w tłumaczeniu na język angielski, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski i ukraiński.


9:30 - 13:30 SEKCJA 2 (Siedziba NOT-u, sala 2 piętro)
 

dr hab. Antoni Dębski (Kraków): Język angielski jako obcy i co dalej?


mgr Roman Sosnowski (Kraków): Polski i włoski język informatyczny.


mgr Artur Tworek (Wrocław): Polski i niemiecki język sportu.


PRZERWA 11:30 - 12:00

dr Edward Klisiewicz (Kraków): Język polskich i ukraińskich nazw miejscowych.


dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek (Kraków): Stan języka ukraińskiego po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w r. 1991.

 

PRZERWA NA OBIAD


Wykłady plenarne: Aula Collegium Medicum
15:00 - 16:00 prof. dr hab. Stanisław Karolak (Kraków): Tłumaczenie nieprzetłumaczalnego.
16:00 - 16:30 prof. dr Józef Sypnicki (Poznań): Słownik a tłumaczenie.
16:30 - 17:00 dr Teresa Bałuk-Ulewicz (Kraków): Przegląd ostatnich dokonań w dziedzinie przekładu na język angielski.
17:00- 17:30 Dyskusja końcowa i zakończenie konferencji.