Konferencje

Odbywające sie co dwa lata konferencje "Język trzeciego tysiąclecia" to spotkania bardzo wyjątkowe, integrujące środowisko językoznawcze i różne neofilologie w otwartej i dostępnej dla osób zainteresowanych dyskusji nad trudnymi zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej  czy dydaktyki języków obcych.

 

Zachęcamy do prześledzenia dotychczasowego, niemałego już  dorobku  naszych konferencji.


Język trzeciego tysiąclecia XI, 2-4 grudnia 2020

Język trzeciego tysiąclecia X, 21-23 marca 2018 r.

Język trzeciego tysięclacia IX, 16-18 marca 2016 r.

Język trzeciego tysiąclecia VIII, 13-14 marca 2014 r.

Język trzeciego tysiąclecia VII, 14-16 marca 2012 r.

Język trzeciego tysiąclecia VI, 17-19 marca 2010 r.

Język trzeciego tysiąclecia V, 13-16 marca 2008 r.
Język trzeciego tysiąclecia IV,9-12 marca 2006 r.
Język trzeciego tysiąclecia III, 4-7 marca 2004 r.
Język trzeciego tysiąclecia II, 28 lutego-2 marca 2002 r.
Język trzeciego tysiąclecia I, 2-4 marca 2000 r.

 

 

Język trzeciego tysiąclecia VIII

13
marca
2014
14
marca
2014
Godz. rozpoczęcia: 9:00

Miejsce:
Kraków, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
zobacz na mapie

8. edycja konferencji z serii Język trzeciego tysiąclecia, miała miejsce w Krakowie w dniach 13-14 marca 2014 r. (czwartek-piątek), w przepięknych wnętrzach Polskiej Akademii Umiejętności (ul. Sławkowska 17).

 

Program konferencji do pobrania

 

 

Temat wiodący konferencji: (Nie)dosłowność


Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroki wachlarz zagadnień dotyczących dosłowności i niedosłowności w komunikacji językowej, gdzie to, co niewypowiedziane (np. tabu) czy wypowiedziane nie wprost lub założone ma kluczowe znaczenie przy formułowaniu, interpretacji i analizie komunikatów, zarówno w sytuacji, gdy ich nadawcy i odbiorcy są członkami tej samej społeczności, jak i wtedy gdy należą do innych grup społecznych w ramach tej samej kultury, a nawet i kultur bardzo odmiennych.

 

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: prof. Jolanta Antas , prof. Justyna Bajda, dr Bogusław Bednarek, prof. Anna Dąbrowska, prof. Maciej Karpiński, prof. Wojciech Soliński. 

 

Tomy konferencyjne są w przygotowaniu. Autorzy zostaną indywidualnie powiadomieni w tej sprawie.

 

 

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa "Tertium"


 

 

 

Plakat autorstwa Marcina Klaga