Konferencje
Konferencja...
Wymagania...

Wymagania bibliograficzne Tertium

Szablon do tekstów w języku polskim. UWAGA - należy przerzucić tekst do szablonu, nie odwrotnie.

 

Bibliografia


Autor, Imię (rok wydania) Tytuł książki małymi literami: Pierwsza duża litera w podtytule. * Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Autor, Imię A. (rok) Capital Content Words in the Title in English. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Autor1, Imię1, Imię2 Autor2 (rok) „Tytuł artykułu w czasopiśmie. Title of Article in a Periodical". Nazwa czasopisma, numer tomu (numer wydania); 24-56. http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy.
Autor1, Imię1, Imię2 Autor2, Imię3 Author3 (rok) „Tytuł artykułu. Title of Article". Nazwa czasopisma internetowego, numer tomu (numer wydania) [pobrane z http://www.someaddress.com/full/url/. Data ostatniego dostępu: dzień. miesiąc. rok. np. 01.02.2016].
Autor, Imię (rok) „Tytuł rozdziału w monografii lub artykułu w książce". [W:] Imię
Nazwisko (red.), Tytuł książki. Miejsce: Wydawca; 10-20.

 

Np.
Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Passeron, Monique de Saint Martin ([1980] 1994) Academic Discourse. Stanford: Stanford University Press.
Chruszczewski, Piotr P. (2011) Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Clark, Herbert (1996) Using Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Чак, Євгенії [Czak, Ewgenij] (1997) Чи правильно ми говоримо. Київ: Освіта.
Dobrzyńska, Teresa ([1971] 2004) „O delimitacji tekstu literackiego". [W:] [Pamiętnik Literacki LXII; 115-127. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (red.) Tekstologia. Vol. II. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 47-54.
Durkheim, Émile ([1901] 2000) Zasady metody socjologicznej. [Les règles de la méthode sociologique. Paris: Alcan] (tłum.) Jerzy Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Duszak, Anna (1998) Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Eggins, Suzanne, James R. Martin (1997) "Genres and Registers of Discourse". [W:] Teun A. van Dijk (red.) Discourse as Structure and Process. London: Sage Publications; 230-256.
Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Foucault, Michel ([1969] 1972) The Archaeology of Knowledge. [L'Archéologie du savoir. Paris: Gallimard] (tłum.) A. M. Sheridan Smith. London: Tavistock Publications.
Jennings, George, David Brown, Andrew C. Sparkes (2010) ‘It can be a religion if you
want': Wing Chun Kung Fu as a secular religion." Ethnography. 11(4); 533-557. DOI: 10.1177/1466138110372588
Keating, Elizabeth, Joel Sherzer (2003) "Ethnography of Speaking." [W:] William J. Frawley
(red.) International Encyclopedia of Linguistics. Vol. 2. Oxford, New York: Oxford University Press; 1-3.
Lawson, Thomas E., Robert N. McCauley (2002) "The Cognitive Representation of Religious Ritual Form: A Theory of Participants' Competence with Religious Ritual Systems." [W:] Ilkka Pyysiäinen, Veikko Anttonen (red.) Current Approaches in the Cognitive Science of Religion. London, New York: Continuum; 153-176.
ORF- Русанівський, Віталій М., Олександр О. Тараненко, Сергій І. Головащук, Марія
М. Пещак (ред.) (1994) Орфографічний словник української мови, Київ: Наукова думка.
Славутич, Яр [Sławutycz, Jar] (1996) „У яких словах писати Ґ". Мовознавство, 1; 63-64.
Skrzyńska, Maria, Sergiusz Czerni (red.) ([1986] 1990) Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Wieczorek, Diana (1999) „Новационные процессы в современном украинском языке".
Slavia orientalis, 3; 435-441.