O nas
Krakowskie...
Członkowie honorowi

Członkowie honorowi

Za zasługi dla Krakowskiego Towarzystwa Tertium, następujące osoby zostały nagrodzone tytułem Członka Honorowego Tertium:

 

Prof. dr hab. Aleksy Awdiejew, (  O Aloszy  )  Uniwersytet Jagielloński

dr Teresa Bałuk-Ulewicz, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Peter Franklin, Uniwersytet w Konstancji, Niemcy

Prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński