O nas
Krakowskie...
Inne dane Tertium

Inne ważne informacje urzędowe

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"

Organizacja Pożytku Publicznego

 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000151421

 

NIP: 677-16-96-818

 

REGON: 350 970 546