O nas
Krakowskie...
Obowiązki...

Obowiązki członków Tertium

1. Promowanie wiedzy o komunikacji językowej, m.in. przez aktywny udział w konferencjach „Język trzeciego tysiąclecia".

 

2. Udział w wymianie informacji naukowej poprzez nadsyłanie informacji do opublikowania w witrynie Tertium i regularne odwiedzanie tej witryny.

 

3. Terminowe przesyłanie swoich artykułów do publikacji w tomach Tertium,

zgodnie z obowiązującym formatem.

 

4. Zapoznanie się ze Statutem Towarzystwa Tertium.

 

5. Terminowe opłacanie składek członkowskich (obecnie w wysokości 50 zł rocznie).

 

6. W miarę mozliwości uczestnictwo w dorocznych Zebraniach Ogólnych Tertium.