O nas
Profil...

Profil działalności

CELE TOWARZYSTWA

"Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej" (Statut Towarzystwa, §6)

 

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA I PRZEKŁAD

Nazwa Towarzystwa nawiązuje do łacińskiej maksymy tertium non datur (trzeciej możliwości nie ma). Jednak zajmując się komunikacją językową uważamy akurat inaczej, a mianowicie tertium datur, gdyż jak sądzimy nie ma idealnego tekstu, bezbłędnego tłumaczenia - stąd też "Tertium". Z drugiej strony jednak, zadaniem specjalistów w dziedzinie komunikacji językowej jest podjęcie takich wysiłków w zakresie teorii i praktyki, aby teksty i tłumaczenia były pisane językiem coraz bardziej poprawnym, precyzyjnym i giętkim, zdolnym wyrazić zmieniającą się rzeczywistość pozajęzykową.

 

Obecnie pojawia się w języku polskim (a także w tłumaczeniu na języki obce) wiele tekstów, których forma językowa jest niedoskonała i to nie tylko ze względów stylistycznych, ale i podstawowych celów komunikacyjnych - przesłanie takich tekstów dociera do ich adresatów z trudem albo wcale. A przecież w jednoczącej się Europie, w Tertium Millenium, komunikacja między ludźmi i narodami ma zadanie kluczowe.

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Taka sytuacja wymaga podjęcia konkretnej działalności badawczej i szkoleniowej w dziedzinie komunikacji językowej, a zwłaszcza przekładu. W związku z tym Towarzystwo postawiło sobie za zadanie:

 

  • finansowanie badań naukowych
  • udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych
  • finansowanie i organizację pobytów naukowych w kraju i zagranicą
  • finansowanie i organizację konferencji, sympozjów, zjazdów,kursów, szkół letnich
  • finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych
  • pomoc w finansowaniu prac naukowo badawczych

 

(Statut Towarzystwa, §7)