O nas
Statut...
Działalność...

Załącznik - zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia


22.11.Z Wydawanie książek


22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych


22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana


74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi


80.42.A Nauka języków obcych


80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane