O nas
Statut...
Zmiana Statutu

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

31

Zmianę statutu uchwala Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Zebraniu.

 

32

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Zebraniu.

W uchwale o likwidacji Stowarzyszenia Zebranie Ogólne określa cele, na które przeznaczony zostanie majątek pozostały po likwidacji - większością 2/3 głosów, a w II-gim terminie bez względu na ilość uczestników - większością głosów.