O nas
Krakowskie...
Misja Tertium

Misja Tertium

NARODZINY TOWARZYSTWA

 

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" zrodziło się zarówno z fascynacji problematyką komunikacji językowej, jak i z potrzeby podjęcia działania w tym zakresie. Zostało założone przez grupę pracowników naukowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Krakowie 9. listopada 1995 r.

 

CELE TOWARZYSTWA

 

"Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej
i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej" (Statut Towarzystwa, §6)

 

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA I PRZEKŁAD

 

Nazwa Towarzystwa nawiązuje do łacińskiej maksymy tertium non datur (trzeciej możliwości nie ma). Jednak, zajmując się komunikacją językową, uważamy akurat inaczej, a mianowicie: tertium datur, gdyż, jak sądzimy, nie ma idealnego tekstu, bezbłędnego tłumaczenia - stąd też "Tertium". Z drugiej strony jednak, zadaniem specjalistów w dziedzinie komunikacji językowej jest podjęcie takich wysiłków w zakresie teorii i praktyki, aby teksty i tłumaczenia były pisane językiem coraz bardziej poprawnym, precyzyjnym i giętkim, zdolnym wyrazić zmieniającą się rzeczywistość pozajęzykową.


Obecnie pojawia się w języku polskim (a także w tłumaczeniu na języki obce) wiele tekstów, których forma językowa jest niedoskonała i to nie tylko ze względów stylistycznych, ale i podstawowych celów komunikacyjnych - przesłanie takich tekstów dociera do ich adresatów z trudem albo wcale. A przecież w jednoczącej się Europie, w Tertium Millenium, komunikacja między ludźmi i narodami ma zadanie kluczowe.

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

 

Taka sytuacja wymaga podjęcia konkretnej działalności badawczej i szkoleniowej w dziedzinie komunikacji językowej, a zwłaszcza przekładu. W związku z tym Towarzystwo postawiło sobie za zadanie:


* finansowanie badań naukowych
* udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych;
* finansowanie i organizację pobytów naukowych w kraju i zagranicą;
* finansowanie i organizację konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów, szkół letnich;
* finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych;
* pomoc w finansowaniu prac naukowo badawczych.


(Statut Towarzystwa, §7)