Polecamy
Kalendarium...

Kalendarium konferencji językoznawczych w kraju i za granicą

Życie naukowe polskich badaczy języka stało się bardzo bogate w ostatnich latach. Tutaj polecamy konferencje z dziedziny językoznawstwa, przekładoznawstwa czy dydaktyki języków obcych, o których informacje do nas docierają. Bardzo prosimy przesyłać o informacje o nich na nasz mail kontaktowy.