Polecamy
Strony...

Strony internetowe członków Towarzystwa

Zachęcamy wszystkich naszych członków do zgłaszania stron, na których prezentowany jest ich dorobek oraz wyniki badań z dziedziny szeroko pojętej komunikacji językowej prowadzonych przez nich, ich grupy badawcze i macierzyste jednostki. Poniżej przykłady takich stron:

 

prof. dr hab. Dorota Brzozowska

prof. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst

dr hab. prof. UP Maja Piotrowska

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

dr Władysław Chłopicki

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

mgr Aleksander Gomola

dr Alina Naruszewicz-Duchlińska

dr Krzysztof Okoński

dr Małgorzata Sokół

dr Lech Zieliński

prof. dr hab. Adam Głaz

dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik

dr hab. Lech Zieliński

dr hab. Joanna Szczęk

prof. dr hab. Katarzyna Wojan

prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki