Publikacje
Recenzje naszych...

Recenzje naszych publikacji

Recenzja książki Andrew Gilliesa, Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów ukazała się w St Jerome Publishing. Dostęp płatny.

 

Recenzja książki Jean-Francois Rozana, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, w wydanym przez nas tłumaczeniu na język angielski i polski autorstwa Andrew Gilliesa i Beaty Hrehorowicz, ukazała się w wydawnictwie St Jerome Publishing. Dostęp płatny

 

Recenzja książki Ewy Bandury, pt. Nauczyciel jako mediator kulturowy (Język a komunikacja 13), autorstwa Krystyny Mihułki, ukazała się w 43 tomie Studiów Niemcoznawczych (2009, str 522-525).