Publikacje
Seria "Humour and...
Humour and Culture 1

HUMOUR AND CULTURE 1: Linguistic Shots at Humour

HUMOUR AND CULTURE 1: Linguistic Shots at Humour
cena:
25.00 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-16-8
Nazwa i numer serii: Humour and Culture 1, red. serii Władysław Chłopicki
Oprawa: miękka
Stron: 233
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2010
Nr wydania: I

Pierwszy tom z nowej serii Tertium stanowi pokłosie konferencji na temat humoru w językoznawstwie i folklorze, jaka odbyła się w Szekszárd na Węgrzech w roku 2007. Tom zawiera 14 najlepszych artykułów z tej konferencji, autorstwa badaczy mających związki kulturowe z 7 krajami: Bułgarią, Chorwacją, Estonią, Polską, Stanami Zjednoczonymi, Węgrami i Włochami. Tematami artykułów są m.in. humor a językoznawstwo kognitywne, humor w nauczaniu języków, humor audiowizualny, eufemizmy, antyprzysłowia, humor w karykaturze, czy mechanizmy humoru werbalnego. W rezultacie czytelnik otrzymuje ciekawy, zróżnicowany obraz humoru w kulturze.

 

Spis treści

 

Melita Aleksa Varga, Robert Wołosz, Deutsche und kroatische Kollokationen aus dem Bereich
Humor [German and Croatian Collocations within the Semantic Field of Humour]

 

József Andor, Frame Shifting and the Status of Key Words in Proverbs and Anti-Proverbs: A
Frame-Semantic View

 

Géza Balázs, "It's Not Funny..." Humour and Aggression

 

Anneli Baran, ‘You Are so Stupid that Even the Sun Stops Shining at You!' On Hyperbole
in Estonian Phrases


Judit Háhn, Verbal Humour and Lewis Carroll: A Linguistic Analysis of Alice's Adventures
in Wonderland
and Through the Looking Glass


Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Der Stellenwert von Antisprichwörtern in einer
mehrsprachigen Sprichwortdatenbank [Anti-proverbs in a Multilingual Proverb
Database]


Zoltán Kövecses, Girding up the Loins. A Cognitive Semantic Analysis of Humorous Expressions


George L. Nagy, Elements of Humour in English Euphemistic Idioms

 

Željka Nemet, (Un)Translatable Contexts: Humour and Cultural Concepts in the Animated
Picture Finding Nemo

 

Giampaolo Poletto, On the Humour of Young Learners

 

Roberta V. Rada, Humor - stilistisch betrachtet [Humour from a Stylistic Perspective]

 

Mihály Riszovannij, Die verkehrte Welt als humoristische Strategie in feministischen
Karikaturen ["Reversed Worlds" as a Humour-Inducing Strategy in Feminist

Cartoons]

 

Zsuzsanna Schnell, When the Penny Drops - in the Cognitive Dimension

 

Éva Varga, (K)ein Grund zum lachen! Phraseologische Modifikation in der Werbesprache
[(No) Cause for Laughter! Phraseological Modifications in the Language of
Advertisements]