Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 12.1: Oblicza komunikacji 1 Tom 1.

Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom I

JĘZYK A KOMUNIKACJA 12.1: Oblicza komunikacji 1 Tom 1.
cena regularna:
40.00 PLN
dla członków:
36.00 PLN
do koszyka
ISBN: 83-922234-4-6
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 12
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 480
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2006
Nr wydania: I

UWAGA!

W zestawie z tomem 2.

TYLKO 30,00 PLN

ZA TOM!

 

Spis treści tomu:


Słowo wstępne 9

Wprowadzenie

Tomasz Piekot, Przyszłość badań nad komunikacją 13
Monika Zaśko-Zielińska, Badania nad dyskursem a ideologia 16
Układ tomów 20

 

Część I Tekst, dyskurs, komunikacja --zagadnienia teoretyczne

 

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Intencja a funkcja tekstu 25
Aleksy Awdiejew
Demagogia w dyskursie perswazyjnym 45
Elżbieta Laskowska
Językowe wykładniki ideologii 53
Grażyna Habrajska
Wpływ internetu na typologizacje w języku 62
Waldemar Żarski
Czy taka lingwistyka tekstu? (Uwagi o tekście, dyskursie i kulinariach) 73
Bożena Taras
Pragmalingwistyka jako metoda badawcza dyskursu 92
Dominik Lewiński
Konstruktywistyczne koncepcje komunikacji 103
Władysław Chłopicki
Perspektywy badania dyskursu humorystycznego 116
Michał Otrocki
Dyskurs --pojęcie jako perspektywa. W stronę modelu analizy dyskursu
Normana Fairclougha 133
Karina Stasiuk
Pomiędzy komunikacją a kulturą. O studiach kulturowych 147
Sebastian Deka
O metodzie wyodrębniania skryptów kulturowych i kilku skryptach
niemieckich i polskich 164
Grażyna Sawicka
Obraz konwencji sytuacji komunikacyjnej 180
Agnieszka Janiak
Komunikacyjna wartość ciszy 199
Eliza Grzelak
Zdarzenia komunikacyjne służące budowaniu więzi społecznej 209
Paweł Nowak
Współczesny obraz komunikacji medialnej w świetle teorii aktów mowy 219

 

Część II Słowo i obraz w komunikacji

 

Ewa Szczęsna
W stronę epistemologii tekstów polisemiotycznych 233
Anna Starzec
Rola infografów w tekstach prasowych o tematyce naukowej 245
Marcin Czerwiński
Obraz jako koncept w polskiej poezji konkretnej 259
Agnieszka Libura
Teoria integracji pojęciowej w badaniach dyskursu 276
Grażyna Gajewska
Trauma przeżyć wojennych w obrazkach, czyli komiks jako nowa forma
przekazywania wiedzy o przeszłości 292

 

Część III Dyskurs polityczny i reklamowy

 

Iwona Bartoszewicz
Komunikacja polityczna a dyskurs polityczny (miejsce Apelu Berlińskiego z 6
września 1998 r. w polsko-niemieckim dyskursie o winie) 305
Michał Sarnowski
Dialog konfliktowy w polskim dyskursie publicznym 318
Artur Curyło
Wpływ kontekstu na interpretację znaczenia ekspresywnego wypowiedzi i jej
funkcję strategiczną w rozmowie. Interpretacja wypowiedzi publicznej
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego: _Tygodnik _Wprost--to mutacja
Urzędu Bezpieczeństwa--w odniesieniu do różnych typów kontekstu 330
Roman Wróblewski
Hasła konstytutywne tekstów politycznych z lat 1989_1995 340
Agnieszka Stępińska, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Jedność w różnorodności----komunikacja przez pryzmat wartości w kampanii
do Parlamentu Europejskiego (2004) 354
Barbara Batko
Pozorność dialogu w dyskursie sejmowym 370
Jerzy Bartkowski
Nazwy komitetów wyborczych. Semantyka lokalnego apelu politycznego 384
Marcin Poprawa
Scenariusze komunikacyjne konfliktu--i pozornej kooperacji--w telewizyjnej
debacie polityków 399
Arkadiusz Ściepuro
Poeta, czyli człowiek użyteczny. O pamflecie politycznym zakamuflowanym
w tekście quasi-monografii historycznoliterackiej 416
Sebastian Żurowski
Mandy negatywne w sloganach reklamowych 425
Artur Kotliński, Magdalena Sobocińska
Badania reklamy w mediach tradycyjnych i internecie 439
Patrycja Pałka
Psychologia komunikacji i metamodel NLP jako narzędzie badawcze rozmowy
handlowej 446
Jerzy Świątek
Perswazja peryferyjna --kilka uwag na temat schematów pojęciowych
w dyskursie reklamowym 460
Renata Dybalska
Propaganda dobrych serc, czyli co zrobić z reklamą społeczną? 473