Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 17: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy

JĘZYK A KOMUNIKACJA 17: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy
cena regularna:
25.00 PLN
dla członków:
22.50 PLN
do koszyka
Redakcja: Grzegorz Szpila
ISBN: 978-83-925728-4-8
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 17
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 396
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków, 2007
Nr wydania: I

Monografia zawiera artykuły traktujące o stanie obecnym i tendencjach rozwojowych języka polskiego w XXI wieku. Prace Autorów poruszają zarówno aspekty teoretyczne i ogólnojęzykowe, jak i poszczególne aspekty opisu języka polskiego na początku nowego milenium. W zbiorze znajdują sie artykuły na temat odmian i rejestrów języka polskiego, gramatyki i słownictwa, poprawności językowej, języka telewizji, prasy i reklamy oraz języka polskiej sceny politycznej.


Spis treści tomu:


Słowo wstępne

 

Część I Zagadnienia ogólne


Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu
Izabela Gatkowska
Nazywanie emocji u młodych dorosłych użytkowników języka
Agnieszka Gaweł
Ikoniczność w gramatyce generatywnej
Maria Lewandowska
Minimalizm a polska terminologia językoznawcza
Aleksandra Mochocka
Struktura językowa narracyjnych gier fabularnych
Tomasz Piekot
Językowa i wizualna reprezentacja stereotypu (rekonesans badawczy)
Urszula Wieczorek
Porażka komunikacyjna i jej pragmatyczne uwarunkowania

 

Część II Odmiany i rejestry języka


Odmiany polszczyzny, typy tekstów, rodzaje komunikacji

 

Mirosława Ampel-Rudolf
Rozmowa studentów - komunikat ekspresji i rytuału
Michał Choiński
O socjolekcie „komórkowców" (na przykładzie wariantów wyrażenia puścić komuś sygnał)
Agnieszka Libura
Paralele zmian kolokacji w stylu publicystycznym i struktury potocznego obrazu świata
Jadwiga Lizak
Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży
Ewa Karolina Nowik
Analiza dyskursu CB radio: profesjolekt kierowców TIR-ów. Studium pilotażowe
Patrycja Pałka
O kilku strategiach dyskursywnych w rozmowie handlowej
Krzysztof Polok
Funkcje języka W w języku sportu - próba analizy
Małgorzata Sokół
Interakcyjność elektronicznych gatunków mowy: przykład internetowego dyskursu naukowego
Anna Starzec
Charakterystyka genologiczna i stylistyczna ulotki medycznej
Karolina Stefaniak
Gatunkowa odrębność konsultacji lekarskiej w świetle wybranych nurtów genologii lingwistycznej
Anna Tereszkiewicz
Analiza stylów konwersacyjnych kobiet i mężczyzn na internetowych listach dyskusyjnych
Agnieszka Urniaż
Język „komputerowców"

 

Zagadnienia leksykalne

 

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Nieścisłości w polskich słownikach wyrazów obcych
Ewa Oronowicz-Kida
Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny
Agnieszka Szarkowska
Formy apelatywne we współczesnym języku polskim
Małgorzata Warchoł-Schlottmann
Aktualne problemy z feminizacją nazewnictwa w języku polskim

 

Język prasy, telewizji i reklamy

 

Sebastian D. Kotuła
Wartościowanie książki w programie telewizyjnym _Książki z górnej półki_
Marcin Poprawa
Informacja i komentarz - dwa sposoby konceptualizowania wydarzeń w wiadomościach telewizyjnych
Bożena Rejakowa
O reklamie czasopism w czasopismach
Grażyna Sawicka
Dynamika reklamy jako stylu komunikacyjnego
Jerzy Świątek
Obraz jako element struktury argumentacyjnej - kilka uwag na temat funkcji warstwy wizualnej przekazów reklamowych
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Informacja czy argumentacja? Wpływ kultury na styl reklamy
Ewa Wolańska
Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne
Piotr Zbróg
Najczęstsze przykłady naruszania normy językowej w prasie

 

Język polityki

 

Barbara Batko-Tokarz
Poselska gra na słowa - analiza perswazji w dyskursie sejmowym
Artur Curyło
Kreowanie wizerunku przeciwnika politycznego w rozmowie publicznej
Anna Ginter
Kampania wyborcza to wojna: o metaforach w tekstach prasowych w czasie kampanii wyborczej 2005
Anna Maćkowiak
Językowa charakterystyka politycznych wypowiedzi Jana Marii Rokity

 

Abstracts
Noty o Autorach