Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 19: Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych

JĘZYK A KOMUNIKACJA 19: Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych
cena regularna:
25.00 PLN
dla członków:
22.50 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-925728-1-7
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 19
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 362
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków, 2007
Nr wydania: I

Monografia zawiera artykuły poświęcone komunikacji międzykuturowej - fascynującej, interdyscyplinarnej dziedzinie językoznawstwa. Na przegląd tej dziedziny składają się refleksje teoretyczne, badania leksykograficzne, analizy tekstów pisanych i mówionych oraz rozważania na temat dydaktyki międzykulturowej.


Spis treści tomu:


Słowo wstępne

 

Część I Komunikacja międzykulturowa - teoria i praktyka badawcza

 

Anna Lubecka
Konceptualizacja postnowoczesnej tożsamości przez język
Antonina Grybosiowa
Homo ludens w kulturze niemieckiej, śląskiej i polskiej (po roku 1989)
Krzysztof Okoński
Niezależny obieg wydawniczy jako forma nieoficjalnej komunikacji międzykulturowej. Polskie i niemieckie doświadczenia drugiej połowy XX wieku wobec rzeczywistości XXI wieku
Anna Szczepaniak-Kozak
Zastosowanie metody wolnych skojarzeń w badaniach różnic kulturowych
Urszula Zaliwska-Okrutna
Różnice kulturowe w przysłowiowym szczęściu, czyli o szczęściu w przysłowiach
Ewa Data-Bukowska
Obrazy ukryte w małych rzeczach - o różnych sposobach konstruowania nowych pojęć w języku polskim
Krzysztof Kosecki
Eponim w kategoryzacji i komunikacji językowej
Grażyna Mańkowska
O przyczynach występowania eufemizmów
Marek Baran
Jak zyskać sympatię Hiszpanów, czyli o werbalnych parametrach afektywności i powściągliwości w perspektywie komunikacji międzykulturowej
Katarzyna Bromberek-Dyzman, Anna Ewert
Jak Polacy mówią „nie"?
Agnieszka Czajka
Grzeczność i humor w polskich i angielskich programach typu talk-show
Arkadiusz Jabłoński
Rama opisowa honoryfikatywności a komunikacja międzykulturowa

 

Część II Kontrasty semantyczno-leksykalne i składniowe

 

Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
Rola „cirkumstantów" w procesie komunikacji językowej w ujęciu kontrastywnym niemiecko-polskim na przykładzie czasowników schlafen - spać
Agnieszka Olszewska
Pozycja podmiotu w zdaniu pojedynczym w językach niemieckim i polskim
Agnieszka Vogelgesang-Doncer
Metaleksykograficzna analiza niemiecko-polskiego słownika techniki sanitarnej jako podstawa charakterystyki języka branży instalatorskiej
Lech Zieliński
O traktowaniu leksyki z czasów komunistycznych przez autorów najnowszych słowników języka polskiego i leksykografów niemieckich
Ewa Gwiazdecka
Kilka uwag o dokonaności w języku polskim i francuskim
Agnieszka Marduła
O słowach, które znieważają w języku polskim i francuskim
Małgorzata Izert
Zbyt piękna i nie dość inteligentna, czyli o względnej intensywności cechy na przykładzie języka francuskiego i polskiego
Anna Zura
Nazewnictwo barw w powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza i Proti vsem Alojzego Jiráska
Ewa Komorowska
Barwa żółta/złota w zwierciadle polskiego i rosyjskiego języka mówionego

 

Część III Zderzenia międzykulturowe i międzyjęzykowe

 

Alicja Witalisz
Anglosemantyzmy jako odzwierciedlenie amerykańskich wpływów kulturowych
Agnieszka Klawon
„Denglisch" - fakt czy zagrożenie? O wpływach angielskich na współczesny język niemiecki (na przykładzie języka prasy w magazynie Der Spiegel)
Małgorzata Gaszyńska-Magiera
Znaczenie kontekstu kulturowego w tłumaczeniu korespondencji zawodowej (na przykładzie curriculum vitae i listu motywacyjnego)
Elżbieta Gajewska
Z wyrazami szacunku czy z wyrazami sympatii? O przemianach w formach grzecznościowych pism handlowych
Marta Dąbrowska
Gdzie kończy się prośba a zaczyna żądanie. O przemianach w polskiej etykiecie językowej
Danuta Gabryś-Barker
Zjawisko wtrąceń z języka drugiego u osoby dwujęzycznej - charakterystyka i funkcje
Irena Bogocz
Biwalencja językowa i kulturowa Polaków na Zaolziu
Marcin Walczyński
Socjolingwistyczne uwarunkowania procesu pidżynizacji na przykładzie pidżyna Tok Pisin

 

Część IV Edukacja międzykulturowa

 

Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Edukacja międzykulturowa i nauka języków obcych w opiniach ludzi biznesu w wybranych krajach europejskich
Izabela Orchowska
Próba zdefiniowania „interkulturowego stylu komunikacyjnego" dla potrzeb dydaktyki języków obcych na poziomie zaawansowanym

 

Abstracts
Noty o Autorach