Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

Tłumaczenie ustne: Poradnik dla studentow. Conference Interpreting: A Students' Companion

Tłumaczenie ustne: Poradnik dla studentow. Conference Interpreting: A Students' Companion
Publikacja obecnie niedostępna.
Redakcja: Bartosz Waliczek
ISBN: 83-914764-1-3
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 2
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 92
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2001
Nr wydania: I

Praca A. Gilliesa pod tytułem Tłumaczenie ustne - poradnik dla studentów stanowi zupełnie nową pozycję na rynku polskim. Jej autor, tłumacz konferencyjny pracujący dla instytucji Unii Europejskiej w Luksemburgu i Brukseli, dzieli się z czytelnikiem swym bogatym doświadczeniem zawodowym, przedstawiając w sposób niezwykle przystępny najważniejsze elementy swojego fascynującego zawodu wraz z zestawem praktycznych ćwiczeń, które mogą pomóc studentom szkół tłumaczy w zdobyciu niezbędnych umiejętności przekładu ustnego.

 

Badania translatologiczne stanowią od lat dynamicznie rozwijającą się dziedzinę nauk humanistycznych, a kształcenie tłumaczy, specjalistów przekładu pisemnego i ustnego, jest przedmiotem uniwersyteckim wykładanym na coraz liczniejszych uczelniach na całym świecie. Zajęcia poświęcone przekładowi stały się jednymi z najpopularniejszych kursów wśród studentów neofilologii, a coraz liczniejsze studia podyplomowe dla tłumaczy wzbudzają zainteresowanie zarówno świeżych absolwentów innych wydziałów, jak i doświadczonych tłumaczy ,,praktyków". Zmiany społeczno-ekonomiczne, które zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, spowodowały gwałtowny wzrost popytu na usługi translatorskie oraz coraz efektywniejsze metody kształcenia profesjonalnych tłumaczy. Na całym świecie daje się zaobserwować stały wzrost publikacji naukowych poświęconych badaniom nad przekładem. Wiele z nich nie znalazło jeszcze swojego odbicia w pracach opublikowanych w Polsce. Większość naukowców w swoich pracach w dziedzinie translatologii poświęca uwagę zagadnieniom przekładu pisemnego, natomiast przekład ustny wciąż, szczególnie w Polsce, stanowi dziedzinę, która doczekała się stosunkowo niewielu opracowań. Praca Andrew Gilliesa stanowi cenny wkład w badania nad przekładem ustnym oraz metodami kształcenia tłumaczy konferencyjnych. Jej głównymi celami są:

 

  • przedstawienie metod doskonalenia języków obcych na poziomie zaawansowanym, które mogą być pomocne przyszłym tłumaczom konferencyjnym,
  • omówienie sposobów organizacji czasu, które studenci tłumaczenia bądź zawodowi tłumacze konferencyjni powinni poświęcić na samodzielne przygotowanie do pracy oraz ćwiczeń w grupach,
  • analiza dwóch typów przekładu ustnego: tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego oraz szczegółowe omówienie ćwiczeń, które mają na celu pomoc w doskonaleniu poszczególnych elementów składających się na wzorcowy przekład,
  • podanie wskazówek dotyczących technik robienia notatek w tłumaczeniu konsekutywnym - jednej z najtrudniejszych i jednoczenie niezbędnych umiejętności zawodowego tłumacza konsekutywnego.

 

Choć w ostatnich latach powstało w Polsce kilka podyplomowych programów kształcenia tłumaczy konferencyjnych (m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi), do tej pory brakowało opracowania, które tak świetnie jak praca A. Gilliesa trafiałoby w potrzeby rynku. Grono potencjalnych odbiorców książki stanowią nie tylko studenci wyżej wymienionych szkół, ale również nauczyciele akademiccy prowadzący w tym zakresie zajęcia ze studentami, którzy znajdą w niej wiele interesujących propozycji technik nauczania przekładu ustnego. Wiele z tych propozycji stanowić będzie także interesujące źródło inspiracji dla szerszego grona nauczycieli języków obcych w instytutach neofilologii lub na zaawansowanych poziomach kursów językowych, dla których ćwiczenia tłumaczenia ustnego mogą stanowić nowy i bardzo atrakcyjny element wzbogacający prowadzone przez nich zajęcia. Praca A. Gilliesa stanowi również interesującą lekturę dla zawodowych tłumaczy konferencyjnych zainteresowanych ciągłym doskonaleniem swojego warsztatu. Szczególnie cenne będzie dla nich zapoznanie się ze szczegółami przygotowania tłumaczy do zawodu w Unii Europejskiej. Wszakże właśnie praca w instytucjach unijnych stanowi dla większości z nich nowe i coraz bardziej realne wyzwanie.

 

Na zakończenie warto również podkreślić dwujęzyczny charakter publikacji "Tertium". Książka napisana po angielsku została przetłumaczona na język polski, dzięki czemu dostępna będzie szerszej rzeszy czytelników w całym kraju. Sam A. Gillies od maja 1999 roku regularnie gości w Polsce, a język polski jest jednym z języków, których używa w swojej codziennej pracy zawodowej.


Spis treści:


Słowo wstępne
Od redakcji

I. Wstęp
II. Język

1. Czytanie
2. Słuchanie
3. Inne - retour

 

III. Jak ćwiczyć tłumaczenie ustne
IV. Przygotowanie
V. Ćwiczenia praktyczne w tłumaczeniu konsekutywnym
1. Umiejętność publicznych wystąpień
2. Wiedza ogólna
3. Aktywne słuchanie / analiza
4. Pamięć
5. Notowanie
6. Przeformułowanie
7. Inne wskazówki

 

VI. Tłumaczenie symultaniczne
1. Umiejętność publicznych wystąpień
2. Wiedza ogólna
3. Podzielność uwagi
4. Décalage
5. Przeformułowanie
6. Radzenie sobie ze stresem
7. Inne wskazówki

 

Załącznik 1- Ćwiczenia w robieniu notatek
Załącznik 2 - Przeformułowanie
Bibliografia