Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 27: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze

JĘZYK A KOMUNIKACJA 27: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze
cena regularna:
40.00 PLN
dla członków:
36.00 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-12-0
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 27
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 328
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków, 2010
Nr wydania: I

Niniejsza monografia, dwudziesta siódma już pozycja z serii „Język a komunikacja”, zawiera artykuły traktujące o nowych zagadnieniach językoznawczych lub stanowiące nowe spojrzenie na znane już problemy języka i polszczyzny. W monografii zawarto prace teoretyczne z zakresu językoznawstwa ogólnego, jak i szczegółowe rozprawy o współczesnym języku polskim. W zbiorze tym czytelnik odnajdzie artykuły na temat odmian i rejestrach polszczyzny, jej gramatyki i słownictwa, oraz prace o języku polskiej prasy, telewizji i reklamy. Wydawnictwo „Tertium” oraz Redakcja gorąco zapraszają do lektury.

 

Spis treści:

 

Słowo wstępne
Część I:  Zagadnienia ogólne

Izabela Gatkowska: Jak mózg rozpoznaje języki?
Ewelina Kopera: Pojęcie „gender” i źródła różnic genderowych (na przykładzie eksperymentu psycholingwistycznego)
Maja Lubańska: O rozwoju rodzajnika określonego w języku polskim
Dorota Szumska: Szyk szyku, czyli dyskretny urok linearyzacji. Refleksje nad uporządkowaniem członów określających w wieloprzymiotnikowych grupach nominalnych
Piotr Zbróg: O błędnym rozumieniu istoty normy językowej (w kontekście składni podmiotu
szeregowego)

Część II: Odmiany i rejestry języka
Odmiany polszczyzny, rodzaje tekstu, dyskursu, komunikacji

Anna Chudzik: Jopowa, czyli sztuka językowej (anty)kreacji
Katarzyna Joachimowska: Opisać mowę ciała - o językowych sposobach opisu tańca
Aleksander Kiklewicz, Emilia Wojcieszek: Wypowiedzi i gesty jako zintegrowane komponenty przekazu komunikacyjnego
Aneta Kołodziejczyk-Trawińska: Językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji lotniczej

Anna Matuszewska: Wybrane operatory metatekstowe w laudacjach
Ewa Karolina Nowik-Dziewicka: Zjawisko uprzejmości językowej w kontekście dyskursu CB radio: analiza rozmów kierowców
Ewa Oronowicz-Kida: Językowy obraz autorów ogłoszeń dla samotnych i potrzebujących pomocy zamieszczanych w prasie katolickiej (na przykładzie Niedzieli)
Anna Pięcińska: „A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź” - językowy obraz wyspy w szantach
Agnieszka Rosińska-Mamej:  Jak rozpoznać prośbę we współczesnym języku polskim. (O jednej z funkcji aktów mowy wspomagających prośbę)
Joanna Senderska: Uwagi na temat dyskusji politycznych toczonych na forach internetowych 
Joanna Szczęk: „Przepraszam za kłopot, jaki prezentuje moja osoba” - formy perswazji
w podaniach studenckich

Kinga Tutak, Magdalena Mróz: „Przejdź się w moich butach” - elementy egocentryczne w wybranych tekstach hiphopowych
Małgorzata Warchoł-Schlottmann: „My sa mocarstwo” - czyli o mechanizmach upotoczniania tekstów publicznych
Zagadnienia leksykalne
Anna Ginter: „Łódź się budziła” - metonimiczne sposoby widzenia Łodzi w Ziemi obiecanej
Władysława Stanisława Reymonta

Kaja Gostkowska: Jak powstaje polska terminologia biomedyczna
Aleksander Kiklewicz: Frazeologia w ujęciu pragmatycznym (aspekt genderowy)
Alicja Witalisz: Od innowacji do upowszechnienia. Ekonomia językowa i jej konsekwencje
(na przykładzie neologizmów semantycznych)

Język prasy, telewizji i reklamy

Mirosława Ampel-Rudolf: Wartościowanie kobiety w kulturze socjalizmu i w kulturze kapitalizmu w czasopismach dla kobiet
Urszula Gajewska: Obraz mediów w Naszym Dzienniku
Beata Grochala: Leczyć każdy może - o języku czasopism farmaceutycznych
Justyna Janus: Język telewizyjnych serwisów informacyjnych w ujęciu normatywnym

Jadwiga Lizak: Jak prasa dziecięca pozyskuje i kształtuje swojego czytelnika
Edyta Pałuszyńska: Strategie argumentacyjne w telewizyjnych dyskusjach politycznych

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz: Pragmatyczne uwarunkowania gatunków telewizyjnej debaty publicznej