Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 28: Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym

JĘZYK A KOMUNIKACJA 28: Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym
cena regularna:
30.00 PLN
dla członków:
27.00 PLN
do koszyka
Redakcja: Joanna Nijakowska
ISBN: 978-83-61678-24-3
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 28
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 306
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków, 2010
Nr wydania: I

Interdyscyplinarne podejście do postrzegania i analizy zjawisk językowych oraz różnych nurtów i wątków w badaniach nad świadomością, przyswajaniem i użyciem języka w sytuacjach komunikacyjnych jest głównym celem książki. Odpowiadając na zainteresowania i potrzeby szerszej grupy odbiorców: lingwistów, glottodydaktyków, psychologów i studentów, omawiane w tomie zjawiska ukazano z kilku perspektyw – językoznawczej, psychologicznej, socjologicznej i dydaktycznej – co pozwala na zbudowanie pełniejszego obrazu i lepsze uświadomienie sobie faktu, jak bardzo wieloaspektowe są szeroko pojęte badania nad językiem.

 

Spis treści:


Słowo wstępne
Wprowadzenie
Grażyna Krasowicz-Kupis: Świadomość językowa a komunikacja za pomocą pisma
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: Introspekcja i intuicja w uczeniu się kategorii językowych
Jolanta Latkowska: Aspekty teorii względności językowej w dyskusji nad strukturą słownika umysłowego osób dwujęzycznych
Mirosław Pawlak: Strategie uczenia gramatyki – próba klasyfikacji
Weronika Wilczyńska: Wizualizacja jako środek w komunikacji akademickiej
Anna Niżegorodcew:  W stronę interkulturowego modelu nauczania języka drugiego/obcego
Katarzyna Wiejak: Kultura czy inteligencja – czynniki wpływające na rozumienie przysłów
Jolanta Rytel: Argumentacja i narracja – pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych
Marta Dynel: Wyrazistość ślepej uliczki, czyli znaczenie wyrazistości w humorze opartym na mechanizmie ślepej uliczki
Piotr Cap: Mit aktu mowy jako kategorii organizacji analizy pragmatycznej
Adam Wojtaszek: Przetwarzanie informacji w komunikacji masowej: reklama prasowa w oczach zróżnicowanych odbiorców
Monika Kopytowska: Dlaczego Afryka przeraża – ramy w dyskursie wiadomości prasowych
Anna Ewa Wieczorek: Znaczniki przynależności i wykluczenia, czyli językowe przejawy inkluzji i ekskluzji społecznej