Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 30: Przekład - teorie, terminy, terminologia

JĘZYK A KOMUNIKACJA 30: Przekład - teorie, terminy, terminologia
cena regularna:
45.00 PLN
dla członków:
40.50 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-36-6
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 30
Oprawa: miękka
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2012
Nr wydania: I

Tematyka publikacji dotyczy przede wszystkim zagadnień terminologicznych w odniesieniu do przekładu i przekładoznawstwa, odzwierciedlając zarówno postępującą specjalizację tej dziedziny badań, jak i rosnące zainteresowanie przekładem specjalistycznym.

 

SPIS TREŚCI

 

Część I: Terminologia przekładoznawstwa i jej zastosowania

P. Bukowski: Dydaktyczne aspekty hermeneutycznej teorii przekładu

H. Dymel-Trzebiatowska: Terminologia teorii literatury dziecięcej i teorii jej przekładu

M. Goc: Zastosowanie opisowych badań nad przekładem do analizy tłumaczenia audiowizualnego

G. Gwóźdź: Pojęcie normy tłumaczeniowej obrazem (r)ewolucji przekładoznawstwa

A. Rębkowska: Techniki, metody, procedury... Uwagi o eklektyzmie terminologicznym w polskim przekładoznawstwie

 

Część II: Terminy w tłumaczeniu

K. Biernacka-Licznar: Skróty i skrótowce w pracy tłumacza przysięgłego języka włoskiego

J. Dybiec-Gajer: Czy terminologia to największe wyzwanie dla tłumacza? Trudności przekładu uwierzytelnionego i jego oceny - perspektywa dydaktyczna

A. Kucharska: 'Matka Boska Większa', 'destynacja', 'kartuzja' - terminologia w tłumaczeniach przewodników turystycznych

P. Szerszeń: Nekrologi polsko- i niemieckojęzyczne - problemy terminologiczno-tłumaczeniowe

M. Urban: Problemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych na przykładzie języka ochrony środowiska

A. Żuchelkowska: Terminologiczne pułapki dyskursu tożsamościowego kanadyjskich mniejszości frankofońskich. Ujęcie przekładoznawcze


Część III: Terminy w tekstach unijnych, prawnych i prawniczych

R. Kołodziej: Problemy terminologiczne w przekładzie polskich tekstów prawnych na język niemiecki (prawo pracy oraz prawo handlowe)

E. Kościałkowska-Okońska: Terminologia unijna w przekładzie ustnym: problemy tłumaczeniowe a kreatywnosć tłumacza

A. D. Kubacki: Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC

K. Łoboda: Praktyczne i dydaktyczne aspekty przekładu dokumentów instutucji UE: charakterystyka tekstów, narzędzi i problemów terminologicznych

A. Nowakowska-Głuszak: Między normą prawa a normą języka: zastosowanie narzędzi językoznwstwa kulturowego w analizie tekstów prawnych

K. Siewert: Charakterystyka i problemy przekładu polskiej terminologii prawnej na język niemiecki

W. Sobita: Definicje legalne w przekładzie intra- i interlingwalnym - trudności, konwencje, możliwości

M. Szczyrbak: 'Podżegacz', 'pomocnik', czy 'poplecznik'? - o pułapkach w tłumaczeniu terminologii z zakresu prawa karnego

J. Zając: O specyfice tłumaczenia tekstów unijnych


Część IV: Studia przypadków literackich

A. Brajerska-Mazur: O nagieslkim przekładzie "Kota w pustym mieszkaniu"

H. Garczyńska: Jakim zwierzątkiem powinna być kobieta? Przekład form adresatywnych w dramatach Ibsena

Ł. Grabowski: Korpusowa analiza porównawcza dwóch poskich tłumaczeń powieści Lolita Vladimira Nabokova

J. Maj: Ania z Zielonego Wzgórza - archaizacja czy unowocześnienie - przekłady powieści Lucy Maud Montgomery

S. Skuza: Leksyka mafijna w polskich przekładach powieści Leonardo Sciasci i Roberto Saviano


Część V: Analizy problemów przekładowych

E. Data-Bukowska: O błędach łatwych do uniknięcia - krótkie zestawienie niedociągnięć translatorskich w tłumaczeniach szwedzko-polskich

J. Kubaczcyk: Poezja słowem tkana. Słowotwórcze lub -odtwórcze, a może nazwo(od)twórcze problemy przekładowe

M. Stasiak-Górna: "Der ar ocksa skit samma" - Nic nie szkodzi. O sposobach tłumaczenia szwedzkich wulgaryzmów w przekładzie szwedzkiej literatury współczesnej

 

Noty o autorach

 

Abstracts