Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 33: Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji

JĘZYK A KOMUNIKACJA 33: Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji
cena regularna:
35.00 PLN
dla członków:
31.50 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-60-1
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 33
Oprawa: miękka
Stron: 236
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2013
Nr wydania: 1

Tematyka publikacji obejmuje przede wszystkim kwestie wykorzystania terminologii specjalistycznej w dyskursie adresowanym do niespecjalistów, problem modyfikacji pola znaczeniowego wyrazów i wyrażeń, tworzenia określeń o specyficznym znaczeniu, a także zagadnienia dotyczące komunikacji interkulturowej, powstające na poziomie leksyki. Szeroki zakres analiz oraz liczne przykłady sprawiają, że książka może stanowić wartościową lekturę nie tylko dla badaczy, ale dla wszystkich zainteresowanych procesami przemian leksykalnych w języku.

 

SPIS TREŚCI


Słowo wstępne

 

Część I: Analizy terminologiczne

A. Just, K. Zielińska: Niemieckie słownictwo medyczne u progu czasów nowożytnych

S. D. Kotuła: Nazwy gatunków literackich w audycjach telewizynych o książkach

M. Mocarz: Empora, belforty... o funkcjonalności terminów w tekstach użytkowych (na materiale przewodników turystycznych i ich przekładów)

B.Rejakowa: Typy literatury fantastycznej w recenzjach i komunikatach reklamujących książki

K. Tutak: Dedykacja - gatunek para- czy metatekstowy?

 

Część II: Leksykologia

M. Berend: "Lepiej dostać becikowe niż płacić bykowe" - analiza językowa terminologii i quasi-terminologii podatkowej

M. Kabata: Językowy obraz Matki Boskiej w encyklice Redemptoris Mater Jana Pawła II

I. Kromp: Lolitki, polski Obama, współcześni Don Kichoci, zhamleciały wyrobnik, sfotygowana dyplomacja - o metaforycznym użyciu osobowych nazw własnych w tekstach prasowych

A. Mochocka: Słowo-klucz czy słowo-wytrych? Interaktywność w dyskursie naukowym i języku reklamy

E. Oronowicz-Kida: Oficjalne nazwy ulic - nowy element w językowej komunikacji środowiska wiejskiego (na przykładzie nazw ulic w wioskach powiatu jarosławskiego)

A. Pięcińska: Wiatr, wiatr, wiatr łapcie w żagle - językowy obraz wiartu w polskich szantach

G. Pietrzak-Porwisz: Pary wyrazowe w języku szwedzkim: wybrane aspekty semantyczne i stylistyczne

J. Senderska: Słownictwo miłośników kotów (uwagi na podstawie wypowiedzi użytkowników tzw. forów prozwierzęcych)

M. Zabawa: Strona w książce czy strona w Internecie? O rozszerzeniu (a może przesunięciu?) znaczenia wybranych polskich terminów pod wpływem angielszczyzny


Część III: Z kręgu retoryki

B. Batko-Tokarz: Odwołania do światopoglądu katolickiego w debacie politycznej (na przykładzie debaty sejmowej)

K. Choińska, M. Choiński: Internetowa erystyka, czyli jak Polacy prowadzą spory w Sieci

E. Mukoid: Język coachów, język coachingu

A. Wieluniecka: Funkcja perswazyjna terminologii w reklamie prasowej na przykładzie czasopism informatycznych

 

Część IV: Zagadnienia interkulturowe

A. Jabłoński: Kominikacja polsko-japońska jako wyzwanie w perspektywie terminologii tłumaczeń ustnych

Ż. Kozicka-Borysowska, A. Krzanowska: Akty mowy i ich kulturowe uwarunkowania

A. Wełna: Polski stereotyp językowy a dialog międzykulturowy

 

Abstracts

 

Noty o autorach