Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

Język a komunikacja 34: Słowo - kontekst - przekład

Język a komunikacja 34: Słowo - kontekst - przekład
cena regularna:
40.00 PLN
dla członków:
36.00 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-05-2
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 34
Oprawa: miękka
Stron: 258
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2014
Nr wydania: 1

Tematyka publikacji obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno teoretycznych aspektów przekładu, jak i zagadnień wypływających z praktyki tłumaczenia. Zróżnicowanie tematyczne, metodyczne oraz stylistyczno-strukturalne ukazuje współczesną kondycję rozwijającej się się myśli przekładowej. W tomie znajdziemy refleksje nad aparatem pojęciowym przekładoznawstwa wpisujące się w tytułową triadę tomu, różne metodologie badawcze, od kognitywimu po stylometrię, a także materiał badawczy wywodzący się z różnych kontekstów użycia języka.


Spis treści

Słowo wstępne


Część I Konteksty pojęciowe i terminologiczne
Piotr de Bończa Bukowski, Słowo w retorycznej teorii przekładu
Elżbieta Tabakowska, Co tłumaczy tłumacz? Myśl, język, kultura
Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Tekst - kontekst - manipulacja. O manipulacji w tłumaczeniu
Maria Mocarz, O rewizji pojęcia „adaptacja" w kontekście przekładu
Aleksander Gomola, Rola kontekstu w przekładzie terminów polisemicznych w Biblii

 

Część II Wokół przekładu utworów literackich
Paulina Biały, Dydaktyzm i cenzura w tłumaczeniu literatury dziecięcej w świecie arabskim
Jekaterina Blizniuk-Biskup, Narracja w „Szynelu" M. Gogola. Niewidoczne w tłumaczeniu
Agata Brajerska-Mazur, Grzaby, znienacki, głowy samonogie: o tłumaczeniu neologizmów Wisławy Szymborskiej
Agnieszka Gicala, W kontekście i wbrew konwencji: językowy obraz świata a amalgamaty w tomie Wisławy Szymborskiej Tutaj/Here - spojrzenie kognitywne na oryginał i przekład
Agnieszka Kałużna, Tłumaczenie maszynowe: słowo w kontekście czy bez kontekstu?
Jan Rybicki, Magda Heydel, Noc i dzień w przekładzie. Między stylometrią a stylistyką
Grażyna Pietrzak-Porwisz, Jakiego koloru są szwedzkie czerwone domy? O technikach tłumaczenia leksyki nacechowanej kulturowo
Hanna Salich, Wyrazy fantastyczne w kontekście i ich przekład z języka polskiego na język angielski na przykładzie opowiadania pt. „Ruch Generała" autorstwa Jacka Dukaja
Magdalena Wasilewska-Chmura, Natura jako kontekst kulturowy oraz kultura zapisana w naturze języka. Kilka uwag na temat specyfiki tłumaczenia liryki szwedzkiej

 

Część III Wokół przekładu tekstów specjalistycznych
Artur Dariusz Kubacki, O problemach tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów szkolnych
Aleksandra Matulewska, Intertekstualność w przekładzie prawniczym. Studium przypadku
Agata Kurcz, Akronimy w polskich i angielskich tekstach medycznych

 

Część IV Słowo w przekładzie tekstów kultury popularnej
Katarzyna Madyjewska, Gdy słownik nie pomaga. Frazeologia i skrzydlate słowa hiszpańskiej polityki w przekładzie
Marta Stasiak-Górna, O tłumaczeniu leksyki potocznej w dialogach literackich na przykładzie szwedzkich kryminałów i ich polskich przekładów
Anna Urban, Słowo w (kon)tekście audiowizualnym: modyfikacje idiomów i ich przekład w filmach dla dzieci

 

Noty o Autorach
Abstracts with keywords