Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

Język a komunikacja 35: Słowo w kontekście

Język a komunikacja 35: Słowo w kontekście
cena regularna:
45.00 PLN
dla członków:
40.50 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-01-4
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 35
Oprawa: miękka
Stron: 346
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2013
Nr wydania: 1

Niniejszy 35. tom w serii Język a komunikacja, zatytułowany Słowo w kontekście, jest
monograficznym zbiorem artykułów prezentujących wyniki badań słowa w kontekście językowym, społecznym i kulturowym jako zjawiska opisywanego z różnych perspektyw, zwłaszcza antropologicznej, dyskursywnej, pragmatycznej i semantycznej.

 

Główne tezy badawcze rozwinięte w poszczególnych artykułach, zestawione razem pokazują jakże skomplikowaną siatkę relacji słowa z jego tłem gatunkowym i językowo-kulturowym, dając pewne całościowe spojrzenie na całość tego kluczowego dla językoznawstwa problemu.

 

Spis treści


Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Dopełnienie sensu w procesie komunikacji
Dorota Biadala,  Językowa realizacja „nazwy stanowiska" w polskich i niemieckich
rekrutacyjnych ogłoszeniach prasowych
Elżbieta Biardzka, Słowa w (kon)tekstach. O didaskaliach dziennikarskich
Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej w kontekście kulturowym 
Anita Buczek-Zawiła,  Słowo i jego znaczenia: tendencje zmian w mowie młodszych użytkowników języka polskiego
Ewa Data-Bukowska, Dlaczego akurat ‘akkurat'? O różnych stopniach pragmatykalizacji
w leksykalnej przyjaźni polsko-norweskiej
Beata Drabik-Frączek, Prototypy, skrypty i sceny jako narzędzia analizy złożonych rytuałów
językowych
Adam Głaz, O tym, czy kontekst językowy nas zniewala i co wynika z tego, że nie 
Arkadiusz Jabłoński, Współczesna honoryfikatywność polska - o bezpowrotnie traconej neutralności 
Monika Jazowy-Jarmuł, O kategorii rodzaju w języku szwedzkim i sposobach jej oddawania w języku polskim 
Anna Just, Kinga Zielińska, Łaska w starodawnym (kon)tekście
Anna Majewska-Tworek, Niepłynność mówcy w oficjalnej wypowiedzi spontanicznej. Próba typologii
Bartłomiej Maliszewski, Cyrkowa arena i piaskownica - deprecjonowanie sceny politycznej
w metaforach publicystycznych
Grażyna Mańkowska, Problemy percepcji nagłówków rosyjskich tekstów publicystycznych
w audytorium polskojęzycznym 
Ewa Michalska, Rola i znaczenie terminologii językoznawczej w procesie glottodydaktycznym 
Magdalena Murawska,  Czy medyczne opisy przypadku mogą być zorientowane na pacjenta?
Marta Muzioł, Językowy i aksjologiczny aspekt epitafiów zwierzęcych
Małgorzata Pachowicz, Znaczenie słowa w kontekście nagłówka wiadomości internetowej
Agnieszka Rosińska-Mamej, Zagrajmy w prośbę. Akty zapowiadające prośbę we współczesnym języku polskim 
Joanna Senderska,  Techniki słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie
tzw. biuslangu) 
Sylwia Skuza, O czerwieni i jej odcieniach w języku polskim i włoskim - studium kontrastywne 
Agnieszka Strzałka, „Masz rację, ale"... czy „Wcale nie!" Jak Polacy uczący się angielskiego bronią swojego zdania
Dominika Topa-Bryniarska, O sposobach wartościowania w tekście prasowym (na przykładzie francuskiego artykułu wstępnego) 
Joanna Wasiluk,  Analiza porównawcza internacjonalizmów występujących w języku polskim
i rosyjskim na przykładzie tekstów o charakterze społeczno-politycznym 
Bożena Witosz, O konceptualizacji pojęcia kontekstu w lingwistyce poststrukturalistycznej
Anna Włodarczyk-Stachurska, Agata Buda,  Socjolingwistyczne zróżnicowanie języka a znaczenie słowa 
Urszula Zaliwska-Okrutna, Na początku było Słowo - i co się z nim stało
Piotr Żmigrodzki, O (kon)tekście i jego roli w budowaniu opisu leksykograficznego w jednojęzycznym słowniku ogólnym (na przykładzie „Wielkiego słownika języka polskiego PAN") 


Abstracts
Noty o autorach