Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

Język a komunikacja 38: Po co rozmawiamy?

O funkcjach komunikacji w ujęciu teorii relewancji

Język a komunikacja 38: Po co rozmawiamy?
cena regularna:
30.00 PLN
dla członków:
25.00 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-25-0
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 38
Oprawa: miękka
Stron: 232
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków, 2016
Nr wydania: 1

Komunikacja pełni w życiu ludzi wiele funkcji związanych z procesami poznawczymi oraz z kształtowaniem relacji interpersonalnych i społecznych. Niniejsza monografia podejmuje próbę opisania wybranych funkcji komunikacji, takich jak zacieśnianie więzi lub stwarzanie dystansu między interlokutorami, obrażanie adresata, skłanianie go do rewaluacji przekonań itp. Ponieważ wiele z tych funkcji jest realizowanych implicytnie i w sposób intencjonalnie nieokreślony, odpowiedź na pytanie Po co rozmawiamy? nie zawsze jest jednoznaczna. Według stanowiska przyjętego w teorii relewancji, nieokreśloność w jest raczej regułą niż wyjątkiem i - jak się wydaje w świetle prowadzonych tu rozważań - raczej zaletą niż wadą komunikacji.

 

Spis treści

 

Wstęp 11

 

Rozdział 1. Pytania o naturę funkcji komunikacji 17
Rozdział 2. Jak to w ogóle możliwe, że się rozumiemy? Relewancyjny opis komunikacji i              

                     zrozumienia 37

Rozdział 3. Perswazja w rozmowie codziennej 73
Rozdział 4. Komunikacja jako narzędzie agresji 97
Rozdział 5. Do czego służy humor werbalny (oprócz wywołania rozbawienia) 125
Rozdział 6. Ironia jako sposób na zbliżenie/oddalenie 153
Rozdział 7. Postscriptum - problemy ekwiwalencji funkcjonalnej w przekładzie 177

 

Wnioski 195
Bibliografia 201
Skorowidz 231