Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

Język a komunikacja 39: Style komunikacyjne

Język a komunikacja 39: Style komunikacyjne
Publikacja obecnie niedostępna.
ISBN: 978-83- 61678-03- 8
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 39
Oprawa: miękka
Stron: 237
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2017
Nr wydania: I

Trzydziesty dziewiąty tom monograficzny z serii Język a komunikacja zabiera czytelnika w ciekawą podróż po wybranych stylach komunikacyjnych, tak jak je można odczytać w
komunikacji publicznej, jak i prywatnej, w komunikacji poprzez przekład, jak i w szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej, zwłaszcza odbywającej przez mediację języka
angielskiego jako lingua franca. Mimo że dyskurs z natury rzeczy komunikuje, można by się zastanawiać, czy istnieją style niekomunikacyjne i szukać ich na przykład w dyskursie
artystycznym, który nie zawsze wymaga rozumienia, jak podkreślili to uczestnicy dyskusji panelowej na temat stylów komunikacyjnych, która odbyła się w trakcie naszej dziewiątej
konferencji „Język trzeciego tysiąclecia" w Krakowie w roku 2016. Dyskusja ta została opublikowana w wolnym dostępie przez Półrocznik Językoznawczy Tertium (www.journal.tertium.edu.pl) w jego numerze 2.1 (2017).


Spis treści

 

Słowo wstępne 9

 

Część I Styl komunikacji publicznej 13

 

Katarzyna Siewert-Kowalkowska
Polszczyzna w komunikacji administracji publicznej z obywatelem na przykładzie tekstów o Funduszach Europejskich 15
Agnieszka Przybyła-Wilkin
Kierunki rozwoju polskich tekstów łatwych do czytania 29
Sonia Gembalczyk
Elementy organizacji przestrzeni w komunikacji urzędnika z klientem 39
Agnieszka Kulczyńska
Rejestry i style językowe w przytoczeniu dziennikarskim jako środek budowania bliskości lub dystansu 49
Małgorzata Pachowicz
Kreatywność i tradycja stylów w wypowiedziach internautów o werdykcie jury Konkursu Chopinowskiego 59
Agata Rębkowska
Procesy nominacyjne w polskiej prasie. Na przykładzie przemówienia premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim 75
Anna Barańska-Szmitko
Różnorodność stylistyczna i jej możliwości komunikacyjne w wypowiedzi felietonowej 87
Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
„Deutsch-deutsche Reisefreiheit" - formy komunikacyjne w niemieckim dyskursie dziennikarskim 99

 

Część II Styl komunikacji prywatnej i edukacyjnej 109

 

Jadwiga Cook
Komunikacja w rodzinie dwujęzycznej 111
Marta Falkowska
Czy kobiety są „bardziej empatyczne"? W poszukiwaniu wyznaczników empatii w języku 123
Grzegorz Grzegorczyk
Uczenie się jako nadawanie sensów i znaczeń, czyli komunikacja w edukacji spersonalizowanej

w ujęciu enaktywistycznym 135

 

Część III Styl komunikacyjny w przekładzie 145

 

Katarzyna Tymoszuk
Korekty i przesunięcia stylistyczne w procesie tłumaczenia kabinowego 147
Ewa Kościałkowska-Okońska
Tłumacz wobec wyzwań komunikacyjnych: język tekstów medycznych a oczekiwania odbiorcy 161
Tomasz P. Górski
O stylistyce recenzji przekładów literatury pięknej 171

 

Część IV Styl komunikacji międzykulturowej 187

 

Ewa Rusek
Europa a Turcja - perspektywy komunikacji międzykulturowej 189
Dorota Rygiel
Swój czy obcy? Postrzeganie odmienności kulturowej z perspektywy polskiej i hiszpańskiej młodzieży akademickiej 205
Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Rola podręczników do języka angielskiego biznesowego w rozwijaniu interkulturowej kompetencji komunikacyjnej 217

 

Noty o Autorkach i Autorach 227

 

Abstracts with keywords 231