Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 4.2: Język trzeciego tysiąclecia II Tom 2

Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka

JĘZYK A KOMUNIKACJA 4.2: Język trzeciego tysiąclecia II Tom 2
Publikacja obecnie niedostępna.
ISBN: ISBN 83-914764-5-6
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 4
Oprawa: twarda, kolorowa
Stron: 385
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2002
Nr wydania: I

Niniejsza publikacja, już czwarta z serii "Język a komunikacja", stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji "Język trzeciego tysiąclecia II", zorganizowanej w Krakowie w dniach 28 lutego - 2 marca 2002 roku przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium". Druga konferencja kontynuowała temat pierwszej, czyli dotyczyła zjawisk językowych na początku XXI wieku.

 

Pierwszy tom pod tytułem Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie zawiera referaty poświęcone ogólnej refleksji nad obecnym stanem polszczyzny i innych języków europejskich, jak również szczegółowym zagadnieniom, takim jak typy tekstów i rodzaje komunikacji, zagadnienia leksykalne, język prasy i reklamy, czy etykieta językowa. W drugim tomie, pod tytułem Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, znalazły się teksty dotyczące problematyki przekładoznawczej, w szczególności pragmatyki przekładu, tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego, a także metodyki nauczania języków obcych oraz zagadnień leksykologii porównawczej i kontastów językowych. Wszystkie artykuły obfitują w przykłady ilustrujące poruszane kwestie, co nie tylko ułatwia, ale także uprzyjemnia lekturę. Mamy nadzieję, że obydwa tomy będą dla zainteresowanego czytelnika istotnym uzupełnieniem wiedzy o języku we współczesnym świecie.

 

Spis treści tomu:

 

Słowo wstępne
Od redakcji

 

I. Zagadnienia ogólne

Teresa Bałuk-Ulewicz, Dzieje innych miłości, czyli o nieprzekładalności "bezwzględnej" w tekstach o wartościach w sztuce?
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Gry językowe tłumaczy
Anna Lubecka, Polityczna poprawność a poprawność tłumaczeń angielsko-polskich - wybrane przykłady
Maria Piotrowska, Tłumaczenie strategiczne tekstów pisanych
Jacek Scholz, Język przekładu tekstu literackiego oraz tekstu fachowego
Elżbieta Tabakowska, Tłumaczenie gramatyki czy przekład kultury?
Urszula Zaliwska-Okrutna, Czy tłumaczenia mogą być kobiece lub męskie?

 

II. Pragmatyka przekładu

Xavier Chantry, Justyna Polańska, Onomatopeje w polskim i hiszpańskim przekładzie Astérix en Hispanie
Danuta Kierzkowska, Tłumaczenie terminów prawnych
Edyta Manasterska, Dwa oblicza gospodarki Rosji w przekładzie na język rosyjski
Natalia Paprocka, "Odniesienie do wsparcia", czyli polszczyzna tłumaczeń dokumentów programu TEMPUS
Urszula Patocka, Tendencje przekładu skrótów i skrótowców Unii Europejskiej
Alicja Pstyga, Frazemy we współczesnej publicystyce rosyjskiej i polskiej a problem przekładalności
Joanna Szerszunowicz, Przekład nazw własnych miejscowych w tekstach o tematyce krajoznawczej

 

III. Literatura w przekładzie

Anna Ginter, Metro w przekładzie
Ilona Kromp, Strategie przekładu tytułów utworów literackich
Krzysztof Lipiński, O starzeniu się przekładu literackiego
Ewelina Pilarczyk, Archaizacja tekstów Pawła Florenskiego w tłumaczeniu na język polski
Elżbieta Wójcik-Leese, Z prywatnego archiwum - rozmowa o przekładzie dwóch wierszy Marzanny Bogumiły Kielar

 

IV. Kompetencje tłumacza

Zofia Berdychowska, Co znaczy "ja" w ustach tłumacza?
Andrew Gillies, Zastosowanie osiągnięć współczesnej dydaktyki w szkoleniu tłumaczy konferencyjnych
Leszek Mikrut, Tłumacz profesjonalny - osobowość, umiejętności, praktyka (na przykładzie tłumacza konferencyjnego)
Bartosz Waliczek, Język tłumaczy słowa żywego
Justyna Winiarska, Czy polskich tłumaczy trzeba uczyć języka polskiego?

 

V. Zagadnienia metodyczne

Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Poezja amerykańska w rozwijaniu warsztatu zawodowego nauczyciela języka angielskiego
Antoni Dębski, Po co studiować niż filologię obcą? Słowo o curriculum studiów neofilologicznych i kompetencjach ich absolwenta
Małgorzata Gaszyńska-Magiera, O testowaniu sprawności rozumienia przez obcokrajowców polskich tekstów pisanych
Agnieszka Madeja, Małgorzata Smereczniak, Czy łatwo zrozumieć cudzoziemca piszącego po polsku? Z obserwacji lektora
Marek Nidecki, Czy i jak sprawdzać poziom wiedzy realio- i kulturoznawczej kandydatów na studia językowe?
Beata Rusek, Trening komunikacyjny dla studentów języka obcego
Małgorzata Słota, Językoznawstwo kognitywne w nauczaniu języka
Jolanta Tambor, Edukacja regionalna - rozkwit czy regres? Na przykładzie Górnego śląska

 

VI. Polszczyzna a języki obce

Aleksander Kiklewicz, Język polski obojga narodów? Wpływ języka polskiego na język białoruskich mediów
Anna Krzyżanowska, Spożywanie pokarmów jako źródło metafor językowych
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie
Grzegorz Szpila, Angielsko-polskie słowniki frazeologiczne przełomu wieków
Rafał Szubert , Słowniki dwujęzyczne a tłumaczenie tekstów specjalistycznych