Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

Język a komunikacja 40: Europa oczami tureckich studentów

Język a komunikacja 40: Europa oczami tureckich studentów
Autor: Ewa Rusek
cena regularna:
40.00 PLN
dla członków:
35.00 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-04-5
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 40
Oprawa: miękka
Stron: 250
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2019
Nr wydania: I

 

Książka poświęcona jest analizie tureckich wyobrażeń i uogólnień
na temat Europy i Europejczyków, wyrażanych w języku
angielskim - wspólnym medium komunikacji w środowisku
studentów, korzystających z wymiany Erasmus. Turcy to jedyna
pozaeuropejska nacja tak licznie uczestnicząca w programie,
a jednocześnie tak odmienna kulturowo. W ciągu siedmiu lat
przeprowadzania ankiet wśród studentów PWSZ w Krośnie,
udało się zaobserwować zmiany w wartościowaniu europejskości
przez młodych obywateli kraju, w którym następowały
istotne przeobrażenia polityczne i społeczne.


Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze cztery
to rozdziały teoretyczne, stanowiące podstawę dla analizy zebranego
materiału. W końcowej części rozdziału praktycznego
zamieszczone zostały przykładowe ankiety. Wynika z nich, iż
jeszcze pod koniec pierwszej dekady obecnego stulecia Turcy
patrzyli na Europę jako jej przyszli obywatele. W ostatnich latach
zmieniła się perspektywa, w jakiej ukazana jest zarówno
sama Europa, jak i Unia Europejska.