Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 7: Conference Interpreting: A New Students' Companion, Tłumaczenie ustne: Nowy poradnik dla studentów

Tłumaczenie ustne - nowy poradnik dla studentów

JĘZYK A KOMUNIKACJA 7: Conference Interpreting: A New Students' Companion, Tłumaczenie ustne: Nowy poradnik dla studentów
cena regularna:
40.00 PLN
dla członków:
36.00 PLN
do koszyka
Redakcja: Bartosz Waliczek
ISBN: 83-914764-7-2
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 7
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 155
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków, 2004
Nr wydania: II

Praca Andrew Gilliesa pod tytułem Tłumaczenie ustne - nowy poradnik dla studentów stanowi drugie, gruntownie zmienione i uzupełnione wydanie tej rozchwytywanej na rynku polskim pozycji. Jej autor, tłumacz konferencyjny pracujący dla instytucji Unii Europejskiej w Luksemburgu i Brukseli, dzieli się z czytelnikiem swym bogatym doświadczeniem zawodowym, przedstawiając w sposób niezwykle przystępny najważniejsze elementy swojego fascynującego zawodu wraz z zestawem praktycznych ćwiczeń, które mogą pomóc studentom szkół tłumaczy w zdobyciu niezbędnych umiejętności przekładu ustnego.

 


Spis treści:

 

I. INTRODUCTION .............................................................................................9
II. LANGUAGE(S) ...............................................................................................13
1. Reading ..........................................................................................................15
2. Listening ........................................................................................................15
3. Retour - Exercises for improving your B language ................................16
4. General Knowledge .....................................................................................19
III. HOW TO PRACTISE INTERPRETING ......................................................21
IV. PREPARATION .............................................................................................25
V. PRACTICE EXERCISES FOR CONSECUTIVE INTERPRETING .........27
1. Delivery ............................................................................................................27
2. General knowledge .......................................................................................28
3. Active listening/analysis ...............................................................................29
4. Memory ............................................................................................................32
5. Note-taking .....................................................................................................35
6. Reformulation ................................................................................................38
7 Miscellaneous ................................................................................................38
VI. PRACTICE EXERCISES FOR SIMULTANEOUS INTERPRETING .....39
1. Delivery ...........................................................................................................39
2. General knowledge ......................................................................................40
3. Split attention .................................................................................................40
4. Décalage ........................................................................................................43
5. Anticipation .....................................................................................................43
6. Reformulation ................................................................................................44
7. Stress management ....................................................................................47
8. Miscellaneous ...............................................................................................48
t Annex 1 - The link method of memory .........................................................49
Annex 2 - Transcription ....................................................................................53
Annex 3 - Note-taking exercises .....................................................................54
Annex 4 - Reformulation ..................................................................................59
Annex 5 - Pat phrases ......................................................................................62
Annex 6 - Assessment criteria .......................................................................63
Bibliography........................................................................................................67

 

Słowo wstępne .................................................................................................79
Od Redakcji........................................................................................................81
Podziękowania .................................................................................................83
I. WSTĘP ............................................................................................................85
II. JĘZYK .............................................................................................................89
III. JAK ĆWICZYĆ TŁUMACZENIE USTNE ..................................................99
IV. PRZYGOTOWANIE ...................................................................................105
V. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE W TŁUMACZENIU KONSEKUTYWNYM107
1. Umiejętnooeć publicznych wystąpień ....................................................107
2. Wiedza ogólna ............................................................................................109
3. Aktywne słuchanie/analiza ........................................................................109
4. Pamięć ..........................................................................................................113
5. Notowanie ....................................................................................................117
6. Przeformułowanie ......................................................................................120
7. Inne wskazówki ...........................................................................................120
VI. TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE .........................................................121
1. Umiejętnooeć publicznych wystąpień .....................................................121
2. Wiedza ogólna .............................................................................................122
3. Podzielnooeć uwagi ....................................................................................122
4. Décalage .......................................................................................................125
5. Przewidywanie ..............................................................................................126
6. Przeformułowanie ........................................................................................127
7. Radzenie sobie ze stresem .......................................................................130
8. Inne wskazówki .............................................................................................131

VII. ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................133
Załącznik 1 - Skojarzeniowa metoda zapamiętywania ..............................133
Załącznik 2 - Transkrypcja ...............................................................................137
Załącznik 3 - Notowanie ...................................................................................138
Załącznik 4 - Przeformułowanie ......................................................................145
Załącznik 5 - „Pustosłowie" .............................................................................148
Załącznik 6 - Kryteria oceny tłumaczenia ......................................................149
Bibliografia .........................................................................................................153

 

 

Recenzja