Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 8.2: Język trzeciego tysiąclecia III Tom 2.

Konteksty przekładowe

JĘZYK A KOMUNIKACJA 8.2: Język trzeciego tysiąclecia III Tom 2.
cena:
10.00 PLN
do koszyka
Redakcja: Maria Piotrowska
ISBN: 83-922234-03
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 8
Oprawa: miekka, kolorowa
Stron: 443
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2005
Nr wydania: I

 

 

Spis treści tomu:


Słowo wstępne
Od Redakcji


Konteksty literackie


1. Maciej Drynda, Przekład literacki jako „otwarty ciąg" tłumaczeń: Hölderlin po polsku
2. Anna Ginter, Kilka uwag o problemach przekładu A Clockwork Orange A. Burgessa
3. Magdalena Heydel, O przekładaniu esejów Seamusa Heaneya
4. Ilona Kromp, Uwagi o użyciu literackich nazw własnych w wybranych niemieckich i polskich powieściach dla młodzieży oraz ich przekładzie
5. Edyta Manasterska-Wiącek, Procesy ogólnokomiczne w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy oraz ich przekładach na język rosyjski
6. Eliza Pieciul, Czy tłumacz musi znać teologię? Obraz niemieckiego katolicyzmu w polskim przekładzie Zwierzeń klowna Heinricha Bölla
7. Agnieszka Pokojska, Dwoistość rozumienia potoczności w polszczyźnie a przekład poezji W.H. Audena
8. Tomasz Rajewicz, Stylizacja biblijna Zaratustry Friedricha Nietzschego w przekładach na język polski
9. Elżbieta Wójcik-Leese, Krytyka przekładu - przypadki Marcina Świetlickiego

 

Tłumaczenia specjalistyczne
(Zjawiska przekładowe w tekstach nieliterackich)

 

1. Zofia Berdychowska, Termin w przekładzie
2. Anna Dolata-Zaród, Specyfika tłumaczenia tekstu specjalistycznego na przykładzie francuskiego języka prawniczego
3. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Anna Seretny, Jak tłumaczyć słownik terminologiczny
4. Maria Kasperkiewicz, Terminologia gramatyki generatywnej generatywne i problemy związane z jej tłumaczeniem
5. Krzysztof Kosecki, Nowe tłumaczenie polskiego Kodeksu pracy na język angielski
6. Krzysztof Łoboda, O tłumaczeniu literackim i nieliterackim w kontekście analizy polskich i angielskich tekstów dotyczących sprzętu audio
7. Elżbieta Skibińska, Skrótowce w polskich przekładach francuskich artykułów prasowych

 

Zagadnienia ogólne


1. Urszula Dąmbska-Prokop, Język przekładu w oczach polskich przekładoznawców
2. Tomasz P. Górski, Czy przekład jest plagiatem?
3. Krzysztof Lipiński, Między przymusem a wolnością - o sztuce wyborów w tłumaczeniu
4. Jacek Scholz, Horyzont poznawczy i interpretacyjny tłumacza w procesie tłumaczenia

 

Zjawiska gramatyczne w przekładzie


1. Aleksy Awdiejew, Problematyka tłumaczenia frazemów
2. Jadwiga Konieczna -Twardzikowa, Stereotyp myślenia i jego negacja
3. Edyta Joanna Łukaszuk, Komunikacyjne odpowiedniki frazemów niemieckich w polszczyźnie
4. Justyna Polańska, Tłumaczenie wykrzyknika ¡ay! w poezji Federica Garcii Lorki
5. Sylwia Skuza -Białousz, Status metafory potocznej w przekładzie z języka włoskiego
6. Aleksandra Walkiewicz, Stracone w przekładzie? Na przykładzie francuskich czasów Passé Composé i Passé Simple

 

Przekład w perspektywie kognitywnej


1. Magdalena Bartkowiak-Lerch, Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie Boskiej Komedii Dantego - na przykładzie dwóch pierwszych tercyn I pieśni Piekła
2. Ewa Dobrogowska, Tłumaczenie frazeologizmów w tekstach literackich (Joseph Heller: Catch-22)
3. Joanna Kubaszczyk, Profilowanie słowotwórcze a problem przekładu

 

Przekład ustny i filmowy


1. Lucyna Brzozowska, Tłumacz konsekutywny jako pośrednik w komunikacji interkulturowej. Omisje i ekspansje; ich uwarunkowania systemowe i procesualne
2. Anna Małgorzewicz, Przekład ustny z perspektywy językoznawstwa kognitywnego. Implikacje dydaktyczne
3. Leszek Mikrut, Blaski i cienie pracy tłumacza ustnego
4. Aneta Tatarczuk, Stosowanie zdrobnień w przekładzie dubbingowym w animowanych komediach dla dzieci
5. Elżbieta Żak, Przekład filmowy a przekład poetycki na podstawie tłumaczenia rosyjskiego tekstu piosenki Город
6. Jerzy Żmudzki, Ekspansja specjalistycznych tekstów docelowych w tłumaczeniu konsekutywnym

 

Problematyka kulturowa


1. Grzegorz Gwóźdź, Przełamywanie czy piętrzenie barier kulturowych w angielskim tłumaczeniu Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza?
2. Alicja Okoniewska, Słownictwo baskijskie związane z folklorem
3. Anastazja Oleśkiewicz, Frazeologia biblijna i antyczna w językach europejskich
4. Urszula Paprocka-Piotrowska, Przekład a kompetencja międzykulturowa
5. Maria Piotrowska, Strategia kompensacji w tłumaczeniu kultury

 

Dydaktyka przekładu


1. Sambor Grucza, Adaptacja tekstów specjalistycznych w dydaktyce przekładu
2. Natalia Paprocka, Problemy klasyfikacji błędów w przekładzie. Studenckie tłumaczenia tekstów użytkowych z francuskiego na polski

3. Lech Zieliński, Nauczanie przekładu (tekstów fachowych) na kierunkach neofilologicznych. Stan obecny, perspektywy rozwoju.