Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 29: Studia językoznawcze: od językoznawstwa teoretycznego do stosowanego

JĘZYK A KOMUNIKACJA 29: Studia językoznawcze: od językoznawstwa teoretycznego do stosowanego
cena regularna:
35.00 PLN
dla członków:
31.50 PLN
do koszyka
Redakcja: Jacek Fisiak
ISBN: 978-83-61678-28-1
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 29
Oprawa: miękka
Stron: 198
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2010
Nr wydania: 1

Zbiór esejów poświęconych różnym zagadnieniom językoznawstwa z zakresu językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Przedstawione są tu nowe rozwiązania teoretyczne (K. Dziubalska-Kołaczyk, T. P. Krzeszowski), jak i stan badań w węższym lub szerszym zakresie w poszczególnych dziedzinach językoznawstwa oraz dalsze perspektywy ich rozwoju (B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Chruszczewski, F. Grucza). Niektóre eseje zajmują się węższą problematyką, niemniej istotną dla badań lingwistycznych (S. Gajda, M. Dakowska, W. Sobkowiak). Część poruszanej problematyki w książce nie jest powszechnie znana w Polsce. Autorzy spodziewają się, że ich wydanie w jednej publikacji pozwoli na możliwość dotarcia nowych pomysłów i idei do szerszego grona odbiorców. Ze względu na swoją tematykę "Studia językoznawcze" mogą również stać się podręcznikiem akademickim dla doktorantów i magistrantów językoznawstwa.

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

 

K. Dziubalska-Kołaczyk: Czy fonologia może być naturalna

T. P. Krzeszowski: Perspektywy semantyki

P. P. Chruszczewski: Podstawowe problemy językoznawstwa antropologicznego

S. Gajda: Polszczyzna wobec współczesnej sytuacji kulturowo-językowej Polski, Europy i świata

B. Lewandowska-Tomaszczyk: Językoznawstwo korpusowe: zakres i zastosowania

F. Grucza: O statusie, pozycji i zadaniach lingwistyki stosowanej

M. Dakowska: Dydaktyka języków obcych we współczesności

W. Sobkowiak (SL = W. Barbosa): Konkordancje dyskursu w Second Life jako narzędzie w dydaktyce języka obcego

 

Autorzy