Rejestracja

Aby zostać członkiem Tertium, należy dokonać tzw. rejestracji, czyli wypełnić umieszczoną obok deklarację członkowską  oraz wpłacić na konto Towarzystwa składkę członkowską za dany rok kalendarzowy. Według Statutu (par. 12), członkostwo w Towarzystwie wymaga decyzji Zarządu Towarzystwa o przyjęciu - Zarząd podejmuje takie decyzje na swoich regularnie odbywanych co miesiąc posiedzeniach.

Rejestracja

Deklaracja członkowska

Wyrażam chęć wstąpienia do Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium". Deklaruję chęć opłacania rocznych składek (obecnie w wysokości 80 PLN).

Jestem zainteresowany/a stałym otrzymywaniem publikacji Towarzystwa z serii "Język a komunikacja" ze zniżką członkowską

w ilości:
Jestem zainteresowany/a otrzymywaniem innych publikacji Towarzystwa ze zniżką członkowską


w ilości:
Proszę przysyłać mi za zaliczeniem pocztowym wszystkie publikacje "Tertium"


* - oznacza pole wymagane

Dane osobowe


Dane teleadresowe


Jednocześnie:

wpłacam na konto Towarzystwa:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła
Kraków, ul. Dunajewskiego 7,
konto nr: 94 85890006 0000 0011 0640 0001
składkę członkowską za bieżący rok w wysokości 80 PLN.

wysyłam niniejszy formularz drogą pocztową na adres Towarzystwa:

Krakowskie Towarzystwo "Tertium"
al. Mickiewicza 9/906
31-120 Kraków